tvale.es
 

Borriana convoca el Concurs d'Harmonització de Nadales Populars en Valencià

Les obres hauran de presentar-se abans del dia 10 d'octubre de 2017
Actividad iniciada
Burriana   

Les regidories de Cultura i de Normalització Lingüística convoquen el certamen que tindrà un premi per al guanyador de 600 euros

Les Regidories de Cultura i de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Borriana, han presentat junt a la Coral Borrianenca, una nova convocatòria del Concurs d'Harmonització de Nadales Populars en Valencià que tornarà a omplir de música tradicional les properes celebracions de Nadal.

Tal i com han explicat els tres implicats en el concurs, Vicent Granel, Santi Zorío i Jordi Rafols, respectivament, un dels objectius principals del concurs és l'ampliació del repertori coral nadalenc escrit i cantat en valencià, a més d'intentar oferir la possibilitat futura de que les obres inèdites siguen interpretades i difoses arreu del territori valencià.

Les obres hauran de presentar-se abans del dia 10 d'octubre de forma anònima, i la decisió del jurat es farà pública durant el mateix mes d'octubre. Les obres premiades seran interpretades per la Coral Borrianenca durant la celebració del XXXIV concert de Nadal que oferiran el dia 26 de desembre.

Poden participar tots els músics majors de 18 anys nascuts a la Comunitat Valenciana. L'estil és lliure i la duració deu situar-se entre dos i quatre minuts, no excedint en cap moment de cinc minuts.

Els departaments encarregats de l'organització del concurs junt a la col·laboració que oferirà en tot moment la Coral Borrianenca han fet possible que s'establisca un premi de 600 euros per al guanyador, a més de la possibilitat d'entregar fins a tres mencions d'honor o accèssits. El jurat estarà format pel Regidor de Cultura, el tècnic de Cultura, i tres vocals, el director titular de la Coral Borrianenca, el cap de corda d'un grup coral i una persona de reconeguda solvència en el món de la música.

Des de la regidoria de Normalització Lingüística, Santiago Zorío ha volgut destacar la importància de seguir promovent i recolzant aquest tipus de concursos “on la nostra llengua pren la importància necessària i que li pertoca, i on la promoció, l'estima i normalització del valencià com a llengua d'expressió artística segueix sent una de les bases sobre les que s'assenten els projectes culturals”.


Borriana convoca el Concurso de Armonización de Villancicos Populares Valencianos

Las concejalías de Cultura y de Normalización Lingüística convocan el certamen que tendrá un premio para el ganador de 600 euros

Las Concejalías de Cultura y de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Borriana, han presentado junto a la Coral Borrianenca, una nueva convocatoria del Concurso de Armonización de Villancicos Populares en Valenciano que volverá a llenar de música tradicional las próximas celebraciones de Navidad.

Tal y como han explicado los tres implicados en el concurso, Vicent Granel, Santi Zorío y Jordi Rafols, respectivamente, uno de los objetivos principales del concurso es la ampliación del repertorio coral navideño escrito y cantado en valenciano, además de intentar ofrecer la posibilidad futura de que las obras inéditas sean interpretadas y difundidas en todo el territorio valenciano.

Las obras deberán presentarse antes del día 10 de octubre de forma anónima, y la decisión del jurado se hará pública durante el mismo mes de octubre. Las obras premiadas serán interpretadas por la Coral Borrianenca durante la celebración del XXXIV concierto de Navidad que ofrecerán el día 26 de diciembre.

Pueden participar todos los músicos mayores de 18 años nacidos en la Comunidad Valenciana. El estilo es libre y la duración debe situarse entre dos y cuatro minutos, no excediendo en ningún momento de cinco minutos.

Los departamentos encargados de la organización del concurso junto a la colaboración que ofrecerá en todo momento la Coral Borrianenca han hecho posible que se establezca un premio de 600 euros para el ganador, además de la posibilidad de entregar hasta tres menciones de honor o accésits. El jurado estará formado por el Concejal de Cultura, el técnico de Cultura, y tres vocales, el director titular de la Coral Borrianenca, el jefe de cuerda de un grupo coral y una persona de reconocida solvencia en el mundo de la música.

Desde la concejalía de Normalización Lingüística, Santiago Zorío ha querido destacar la importancia de seguir promoviendo y apoyando este tipo de concursos "donde nuestra lengua toma la importancia necesaria y que le corresponde, y donde la promoción, la estima y normalización del valenciano como lengua de expresión artística sigue siendo una de las bases sobre las que se asientan los proyectos culturales ".

Font / Fuente: Ajuntament de Borriana


Recomendaciones:

  • Consulta las actividades poco antes de la/s fecha/s programada/s ya que en muchas ocasiones sufren variaciones o ajustes de horario.
  • Contacta con los organizadores de la actividad que te interesa, antes de efectuar cualquier acción o desplazamiento, para asegurarte de que todos los datos son correctos y no hay ningún error, errata, inexactitud, cancelación o suspensión.
  • La información que publicamos tiene únicamente una finalidad orientativa. tvale.es no se hace responsable de los cambios de horario y programación de las actividades.
  • Os agradeceríamos el envío de cualquier información que nos ayude a corregir, mejorar o verificar cualquier actividad a través de la dirección info@tvale.es

Búsquedas


 

Fallas San Jose 2018 -

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.