tvale.es
 

Premi ciutat de Borriana d'investigacions històriques

S'amplià el termini de presentació de treballs fins el 16 d'octubre
Actividad iniciada
Ajuntament de Borriana   

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Borriana ha ampliat el termini de presentació de treballs del Premi Ciutat de Borriana d'Investigacions Històriques fins al 16 d'octubre. Es tracta d'un certamen destinat a majors de 18 anys que pretén difondre la història local mitjançant la publicació dels treballs guanyadors. La convocatòria d'aquest any segueix les bases que es van implantar l'any passat, en què a més de la categoria general s'ha incorporat la categoria "Francisco Roca i Alcaide" per a estudiants de la Universitat Jaume I que estiguen realitzant estudis vinculats amb el Departament d'història, Geografia i Art.

L'UJI col·laborarà amb la participació d'algun membre d'aquest departament, acceptant formar part del jurat del premi, amb el que es dóna més prestigi a la convocatòria d'investigació.

La categoria general del concurs està dotada amb un premi en metàl·lic de 1.000 euros i els treballs han de tenir entre 100 i 150 pàgines, mentre que el guanyador de la categoria "Francisco Roca i Alcaide" rebrà un premi de 200 euros i els treballs presentats han d'ajustar-se a una extensió d'entre 20 i 40 pàgines. Els premiats també comptaran amb la publicació del treball. Els interessats poden consultar les bases del concurs al tauler d'anuncis de la web municipal. (Http://arxiu.burriana.es/Bases.pdf) El termini per presentar els treballs es trasllada al 16 d'octubre de 2017, els treballs es presentaran de manera anònima. El tema és la història de Borriana i el seu entorn immediat, tenint en compte que Borriana ha de ser l'eix central i la part principal del treball.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha recordat a tots els interessats que poden visitar l'Arxiu Municipal per realitzar els seus treballs, "un servei obert a tot el món on es pot consultar gratuïtament la documentació que constitueix la memòria del nostre poble i que contribueix a garantir els nostres drets".


La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Borriana ha ampliado el plazo de presentación de trabajos del Premio Ciutat de Borriana de Investigaciones Históricas hasta el 16 de octubre. Se trata de un certamen destinado a mayores de 18 años que pretende difundir la historia local mediante la publicación de los trabajos ganadores. La convocatoria de este año sigue las bases que se implantaron el año pasado, en que además de la categoría general se ha incorporado la categoría "Francisco Roca y Alcaide" para estudiantes de la Universitat Jaume I que estén realizando estudios vinculados con el Departamento de historia, Geografía y Arte.

La UJI colaborará con la participación de algún miembro de este departamento, aceptando formar parte del jurado del premio, con el que se da más prestigio a la convocatoria de investigación.

La categoría general del concurso está dotada con un premio en metálico de 1.000 euros y los trabajos tienen que tener entre 100 y 150 páginas, mientras que el ganador de la categoría "Francisco Roca y Alcaide" recibirá un premio de 200 euros y los trabajos presentados han de ajustarse a una extensión de entre 20 y 40 páginas. Los premiados también contarán con la publicación del trabajo. Los interesados pueden consultar las bases del concurso al tablón de anuncios de la web municipal. (Http://arxiu.burriana.es/bases.pdf) El plazo para presentar los trabajos se traslada al 16 de octubre de 2017, los trabajos se presentarán de manera anónima. El tema es la historia de Borriana y su entorno inmediato, teniendo en cuenta que Borriana tiene que ser el eje central y la parte principal del trabajo.


El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha recordado a todos los interesados que pueden visitar el Archivo Municipal para realizar sus trabajos, "un servicio abierto en todo el mundo donde se puede consultar gratuitamente la documentación que constituye la memoria de nuestro pueblo y que contribuye a garantizar nuestros derechos".

Font / Fuente: Ajuntament de Borriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Recomendaciones:

  • Consulta las actividades poco antes de la/s fecha/s programada/s ya que en muchas ocasiones sufren variaciones o ajustes de horario.
  • Contacta con los organizadores de la actividad que te interesa, antes de efectuar cualquier acción o desplazamiento, para asegurarte de que todos los datos son correctos y no hay ningún error, errata, inexactitud, cancelación o suspensión.
  • La información que publicamos tiene únicamente una finalidad orientativa. tvale.es no se hace responsable de los cambios de horario y programación de las actividades.
  • Os agradeceríamos el envío de cualquier información que nos ayude a corregir, mejorar o verificar cualquier actividad a través de la dirección info@tvale.es

Búsquedas


 

Fallas San Jose 2018 -

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.